preloader

Prowadzenie postępowań z zakresu

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem

Adwokat Maciej Kryczka

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem postępowań z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego w tym rodzinnego międzynarodowego oraz prawa cywilnego. Odbyłem szkolenie z mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Świętej Rity - Fundacja Dobra w Toruniu. Aktualnie jestem wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie sądowej reprezentacji, które z powodzeniem zdobywałem przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi w całej Polsce oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obecnie prowadzę kompleksową obsługę osób fizycznych i prawnych na terenie Polski. Aktywnie współpracuje z prawniczymi organizacjami pozarządowymi stając w obronie praw człowieka poświadczonych Konstytucją RP oraz aktami międzynarodowymi.

Prawo karne

Obrona i reprezentacja osób fizycznych oraz osób prawnych w prawie karnym w tym w prawie karnym skarbowym oraz prawie wykroczeń na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Reprezentacja ściganych w postępowaniu prowadzonemu na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Prawo pracy

Obsługa zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.
Postępowania dotyczące przywrócenia do pracy, uznania za bezskuteczne
wypowiedzenie stosunku pracy etc.

Błędy medyczne

Reprezentacja lekarzy, pacjentów, podmiotów leczniczych w sprawach o tzw. błędy medyczne oraz zdarzenia medyczne przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed sądami powszechnymi. Kancelaria współpracuje w tym zakresie z zespołem przedstawicieli zawodów medycznych.

Prawo rodzinne

Wszechstronne usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego toczące się zarówno w oparciu o przepisy prawa polskiego, jak i międzynarodowego prawa rodzinnego, prowadzonego na podstawie przepisów Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka oraz rozporządzenia
Bruksela II Bis

Rejestracja osób prawnych oraz obsługa przedsiębiorców

Rejestracja osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: partii politycznych, spółek, stowarzyszeń, fundacji, etc. Bieżąca obsługa przedsiębiorców. Reprezentowanie w zakresie upadłości konsumenckiej.

Reprezentacja cudzoziemców

Działanie w imieniu cudzoziemców przed Urzędem do spraw Cudzoziemców oraz przed sądami powszechnymi.

Prawo cywilne

Kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego w obsłudze zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Reprezentacja stron przed sądami powszechnymi oraz sądem najwyższym.

Odszkodowania i zadośćuczynienie

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych od Ubezpieczyciela oraz na etapie postępowania sądowego.

Sprawy bankowe

Reprezentacja osób fizycznych i przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących unieważnienia oraz przewalutowania kredytu.

Możesz mi zaufać

175
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
94
WYGRANYCH SPRAW
18
AKTUALNYCH SPRAW

Czytaj więcej....

media o kancelarii